4.13

4.13.0.0

2021-05-12

Funktion

  • GUI - Utökade marginaler i nederkant på sidorna för formulärsbygge för att förhindra att popup-rutor lägger sig i vägen.

  • Parser - Nya taggar för att antal röster på ett ärende: ##MATTER_VOTES_INFAVOR##, ##MATTER_VOTES_AGAINST##, ##MATTER_VOTES_TOTAL##.

  • Filnedladdning - Förbättrad säkerhet i kontroll för filnedladdning.

Buggfix

  • Sökning - Favoritmarkerade sökfält sparas inte om sökfönstret stängs på kryssrutan upp till höger.

  • GUI - Automatisk höjd på iframe sätts inte korrekt.