4.9

4.9.0.1

2021-01-20

Funktion

 • Fält: Fil - Förbättrad logghantering på filfältet.

 • GUI - Förbättrad tangentbordsnavigering och tillgänglighet på Mina sidor samt externa formulär av typen "Guide".

 • GUI - "Mina sidor" öppnas i separat fönster från externa formulär.

 • Externa konton - Externa konton spärras automatiskt i en timme efter 20 misslyckade inloggningsförsök. Spärren kan hävas manuellt av administratör under "Externa konton". Efter lyckad inloggning börjar räknaren för misslyckade försök om på 0.

Buggfix

 • Externa konton - Federerad inloggning för externa konton mot samma Idp som interna konton hanteras nu korrekt.

 • Fält: Fil - Förhandsgranskning av filer på kommunikationsfältet visades inte om filändelsen var skriven med VERSALER.

 • Fält: Fil - PDF-visaren som visar PDF-filer och Office-filer på filfältet fick en felaktig placering i mindre fönster.

 • Fält: Kommunikation - Bilder som bilagor på kommunikationsfältet kunde inte förhandsgranskas.

 • Organisationsstruktur - Ärenden kopplade till en enhet kunde inte läsas in på sidan Organisationsstruktur. Orsakade även att enheter inte kunde tas bort.

 • Arbetslås - Felmeddelandet "Ogiltigt arbetslås" dyker upp när man stänger ett ärende som var låst när det öppnades, men inte längre är låst när ärendet stängs.

 • Organisationsstruktur - Beskrivning på en enhet under sidan Organisationsstruktur sparas inte till databasen.

 • Attribut - Det går inte att redigera attributgrupper om systemet har autotilldelning av roller uppsatt.

 • Fält: Karta - Obligatoriska kartfält tappar under vissa förhållanden kravet på att vara obligatoriska.

 • Filer - Temporära filer blir låsta och kan inte flyttas när en kommunikationshändelse med bilagor läggs till.

4.9.2.0

2021-03-03

Funktion

 • Externa sidor - Förbättrade flöden på externa sidor som kräver inloggning med externt konto.

 • Externa sidor - Förbättrat flöde för att byta e-postadress under Mina sidor.

 • Externa sidor - Ny flagga på externa formulär TopAuth=1 gör det möjligt att hantera federerad inloggning på ett formulär som ligger i en Iframe.

 • NOS - NOS för att kopiera filer från kommunikations-händelse till fil-fält har förbättrats så att filer som redan har kopierats inte kopieras på nytt.

 • GUI - PDF-visare som används för att visa PDF- och Office-filer har uppdaterats och förbättrats.

 • System - Systemets .NET-version uppgraderad till 4.7.2.

 • GUI - Tredjepartsbiblioteket Telerik UI uppgraderat till version 2021 R1.

 • Vy - Förbättrat prestanda vid Excel-export med kolumner som beräknar datum för första händelsen av en viss kommunikationshändelse.

 • Fält: Kommunikation - En mall på kommunikationsfältet kan nu automatiskt skicka med senaste handlingen med en viss klassificering från aktuellt ärende.

 • GUI - Länk till Online-manualen för DF RESPONS visas nu under "Hjälp" i huvudmenyn. Länkarna går direkt till de avsnitt som är relevanta utifrån den sida användaren befinner sig på.

 • Utskrift - Marginalerna i ärendeutskriften har ökats något.

 • Parser - Ny tagg för anteckningsfältet har tillkommit. Dessa visar endast titel och beskrivning. Inte numrering och uppgifter om vem som skapat anteckningen.

 • Startsida - Sök-widgeten för att söka på ärendenummer på startsidan visar mer detaljer, om ett ärende inte hittas. T.ex. om det beror på att ärendet inte finns eller om användaren saknar behörigheter.

 • Fält: Kommunikation - När en användare skriver in mottagare för ett externt meddelande så föreslår systemet mottagare av typen "Externa användare" istället för "Interna användare".

 • NOS - Ny NOS-Så-aktivitet för att kopiera valda ärenden från ett ärendevalsfält till ett annat.

 • NOS - NOS-När: När ärende sparas/skapas (system) körs när ärenden avslutas/öppnas från ärendelistan.

 • Parser - Ny tagg på kommunikationsfältet, ##FIELD_X_IS_HTML##, anger om senast skapade händelsen är av typen HTML (1 om HTML, 0 om TEXT).

Buggfix

 • Vyer - Special-kolumner kan inte läggas till i vyer av typen "Ärendeval - lista".

 • Vyer - Gamla mall-filer för Excel-export raderas inte korrekt när de byts ut.

 • Fält: Organisationsstruktur - Enhetsväljaren visar tom nivå om den innehåller enbart dolda enheter.

 • E-post - E-postmeddelande till röstare skickas bara till 20 första mottagarna.

 • GUI - Kundspecifika stilmallar läses inte in när Logga in-rutan är synlig i ett externt formulär.

 • GUI - Kryssrutor och radioknappar blir numrerade i små enheter.

 • NOS - Fält uppdateras inte om det finns flera NOS-regler som uppdaterar detta fält, och dessa regler triggas av både ett ärendevalsfält och annat fält.