3.7

3.7.0

2018-01-03 #4726

Den här version har kommit till för att realisera ett koncept som går ut på att, tredje part, via API-ramverket kan skicka in data till DF RESPONS som sedan processas på ett eller annat vis, t.ex. via en schemalagd aktivitet.

Funktion

 • Datakällor - Nytt koncept

  Datakällor är ett nytt sätt för DF RESPONS att få tillgång till olika typer av konfigurerbara datamängder. En datakälla kan in grunden vara vad som helst; en databastabell, en textfil, en XML-fil, en extern REST-service osv.

  Tanken är funktioner runt om i systemet ska kunna konfigureras att använda en specifik datakälla för att utföra sitt jobb. Det är inte möjligt ännu men t.ex. skulle det kunna vara så att flervalsfältet fick sina alternativ ifrån en datakälla, istället för att som nu, varje alternativ läggs in manuellt.

  Alla datakällor ska stödja de vanligaste funktionerna som att skapa, ändra, läsa och ta bort data.

 • Datakällor Ny datakälla: Databastabell

  Databastabell är den första typen av datakälla och baseras på att underliggande tabeller utgör datakällan. Antingen baseras datakällan på en eller två tabeller. Om två tabeller så måste det finnas en relation mellan tabellerna.

 • API-Ramverk Nytt API: Datakälla-API. Datakälla-API:t gör det möjligt för tredjepart att ansluta till systemet och hämta, skapa, ändra samt ta bort data i specifik datakälla. Mer information om hur API:t fungerar samt dess olika funktioner finns här här.

 • Schemaläggare Ny aktivitet: Uppdatera ärendeenhet från datakälla

  Syftet med aktiviteten är följande:

  1. Baserat på specifika kriterier, söka fram matchande data i angiven datakälla.
  2. För varje matchad data, identifiera motsvarande ärende.
  3. För varje matchad data, identifiera en enhet i organisationsstrukturen.
  4. Om ärende och enhet har identifierats, uppdatera ärende med ny enhet och eventuellt överföra annan information från matchad data.
  5. Markera matchad data så att den inte kan matchas igen.
 • Schemaläggare - Sedan tidigare är det möjligt att starta aktiviteter manuellt. Nu stödjer systemet även torrkörning av aktiviteter (av aktiviteter som stödjer det). Torrkörning gör att aktiviteter kan köras igenom, generera loggar m.m. men tanken är att inga faktiska ändringar görs som inte kan återställas.

3.7.1

2018-02-01 #4742

Funktion

 • Schemaläggare - Förbättrat filtrering av aktiviteter på översiktssidan. Det är möjligt att filtrera på Aktiv-status samt Typ av aktivitet. Sortering kan göras på egenskapen Nästa körning. Förbättrat loggning av vanliga händelser samt uppdaterat översättningar av gränssnitt.

 • Datakällor - Förbättrat filtrering av datakällor på översiktssidan. Det är möjligt att filtrera på Aktiv-status samt Typ av datakälla. Sortering kan göras på egenskapen Namn. Förbättrat loggning av vanliga händelser samt uppdaterat översättningar av gränssnitt.

Buggfixar

 • Fält: Organisation - Åtgärdat en bugg som gjorde att "Var god välj" inte visades korrekt i enhetsväljaren.

 • Fält: Organisation - Åtgärdat en bugg som gjorde att validatorer inte fungerade korrekt när enheten byttes via en NOS.

 • API-Ramverk: Användar-API - Åtgärdat en bugg kopplat till sidbläddring när användare hämtades från API:t.

 • Fält: Textruta - Åtgärdat en bugg som gjorde att textrutor med automatisk höjd blev väldigt små om textrutan låg på en annan flik än den första då formuläret laddades in.

 • Fält: Textruta - Åtgärdat en bugg som gjorde att knappen Visa ursprungsvärde syntes vid ärenderegistrering.

 • Mina Sidor - Åtgärdat flera mindre buggar och gjort förbättringar kopplade till externt inloggningsformulär.

 • Fält: Organisationsstruktur - Åtgärdat en bugg som gjorde att sekundära organisationsfält inte initialiserades korrekt när formulär laddades in vilket resulterade i ett tomt innhehåll.

3.7.2

2018-02-01 #4742

Funktion

 • API-Ramverk: Användar-API - Lagt till så att det är möjligt att styra huruvida en användare kan skapas som inaktiv. För mer information se dokumentation för Användar-API.

Buggfixar

 • NOS - Åtgärdat en bugg i NOS:en Flervalsfält - Dölj/visa alternativ som gjorde att översikssidan för hantering av arbetsflöden krashade, om fältet som NOS:en baseras på har tagits bort.

 • Fält: Ärendeval - Åtgärdat en bugg som gjorde att valda ärenden felaktigt visade Sekretessbelagt i kontrollen för Ärendeval.

 • Fält: Organisationsstruktur - Åtgärdat en bugg som gjorde att en krasch kunde uppstå om fritextsökning gjordes på enhetens namn via t.ex. fältet Ärendeval.

3.7.3

2018-02-21 #4762

Buggfixar

 • Rapportdefinitioner - Åtgärdat en bugg som gjorde att maximalt 20 rapportdefinitioner hämtades in även om systemet ville hämta alla eller en viss sida (rapportdefinitionernas översikt). Har även lagt till möjlighet att ändra antalet rapportdefinitioner som visas per sida (standard är 20).

 • Schemaläggare: Utför rapportdefinition - Åtgärdat en bugg som gjorde att fel antal grupper och roller visades för mottagare om mottagarna baserades på rapportdefinitionens inställningar.

3.7.4

2018-03-01 #4771

Funktion

 • Externa användare: Återställ lösenord - Förbättrat de mallar som skickas när användaren ber om att återställa sitt lösenord. Det fanns fall när mottagarens e-postklient förvanskade den bifogade länken.

Buggfixar

 • Externa användare: Identifiering - Åtgärdat ett problem med röstning/kommentera som gjorde att tjänsten i vissa fall inte fungerade om Personlig information kunde användas i kombination med postnummer.

3.7.5

2018-03-07 #4783

Funktion

 • Externa användare - Ny responsiv version för översikt av externa användare med utbyggt språkstöd.

 • Externa användare - Ny responsiv version för hantering av externa användare med utbyggt språkstöd.

 • Interna användare: Ersättare - Ny responsiv version för hantering av ersättare.

3.7.6

2018-03-09 #4789

Funktion

 • Utskrift - Lagt till nya inställningar vid utskrift som initieras vid ärendeöversikten; Inkludera röster samt Inkludera kommentarer. Alternativen visas endast för ärendetyper som stödjer dessa funktioner.

Buggfixar

 • Import/Export - Åtgärdat en bugg som gjorde att fält inte mappades för NOS:en Sätt värde på organisationsfält vid import av ärendetyp.

3.7.7

2018-03-13 #4792

Buggfixar

 • Fält: Flerval - Åtgärdat en bugg vid validering av Eget alternativ.

3.7.8

2018-03-28 #4823

Funktion

 • Import/Export - Allmänna förbättringar vid import av ärendetyp, bl.a. bättre identifikation av fältreferenser samt kopplingar till enheter, grupper och roller.

Buggfixar

 • Mina Sidor - Åtgärdat en bugg vid extern registrering där ärendetypen krävde externt konto men Mina Sidor inte var aktiverat. Nu upptäcks detta beteende och informeras på sidan.

 • Vyer - Åtgärdat en bugg i vyhantering där vyer som inte stödjer responsiv layout fick en osynk mellan huruvida fält skulle visas eller inte. Detta är åtgärdat och hanteras även korrekt vid import/export av vyer.

3.7.9

2018-04-12 #4873

Funktion

 • GDPR - Ändrat formulering på samtycke vid registrering av extern konto.

 • Fält: Kommunikation - Registrerade händelser baserade på en mall visar nu även mallens namn som en tooltip.

 • Import/Export - Om egenskapen Meddelande i kommunikationsfältets mallar innehåller ärendetaggar så uppdateras dessa referenser i import.

Buggfixar

 • Fält: Flerval - Åtgärdat en bugg där Eget alternativ validerades fastän det var avstängt.

 • Röstning - Åtgärdat en bugg där validering av sidan inträffade vid röstning vilket kunde orsaka att fälts valideringskontroller felaktigt triggades i publikationer.