3.5

3.5.0

2017-11-17 #4619

Funktion

  • Externa användare - Ny lösning för att återställa en användares lösenord. Tidigare så återställde systemet lösenord genom att generera ett slumpmässigt lösenord och skicka det till den e-post som var associerad med kontot. Det var sedan upp till användaren att byta lösenordet till något eget.

    Den nya lösningen har förbättrat säkertheten genom att istället skicka en länk för återställning som är giltig en viss tid. Standardvärdet är 60 minuter. Så länge som länken är giltig kan användaren byta lösenordet till något självvalt.

  • Active Directory - Ny funktion som innebär att systemets användarkataloger mot t.ex. Active Directory, tillåter att användare som kan hittas i användarkatalogen automatiskt aktiveras och loggas in om rätt uppgifter (användarnamn och lösenord) anges. Standardvärdet är att auto-inloggning mot användarkatalog är inaktiverat men kan aktiveras per användarkatalog.

3.5.1

2017-12-06 #4657

Funktion

  • Fält: Textfält - Nu stöds funktionen automatisk höjd på textruta både av enkel och avancerat läge på textfältet.

  • Meddelandekällor - Uppdaterat meddelandekällor så att det är möjligt att mer detaljerat styra hur säkerheten ska konfigureras vid anslutning via IMAP/POP.

Buggfixar

  • Fält: Kommunikationsfält - Åtgärdat en bugg gjorde att funktionen inte fungerade om användaren försökte skapa en kommunikationshändelse via ett relationsfält/ärendeval.

  • Sökning - Åtgärdat en bugg där fritextsökning mot organisationsfältet resulterade i att dolda enheter ignorerades. Även dolda enheter kan vara associerade med befintliga ärenden.