4.2

I denna större release har vi fokuserat på stödet för federerad inloggning. Från och med nu är det möjligt att erbjuda federerad inloggning mot alla IDP:er (IDentity Provider) som använder SAML 2.0, för att logga in till admin-delen av systemet. Vi planerar att även erbjuda federerad inloggning mot systemets externa funktioner (Mina Sidor) i en kommande version.

4.2.0

2019-02-18 #5299

Funktion

 • Federering - Nytt koncept

  DF RESPONS erbjuder från och med denna versionen möjligheten att konfigurera federering för inloggning till de administrativa sidorna. En Federation består av flera IDP:er (IDentity Providers) och varje IDP erbjuder ett alternativt sätt för användare att autentisera sig på utöver den grundläggande metoden som baseras på användarnamn/lösenord.

  Fördelarna med federering är många men framförallt ökad säkerhet och tillgänglighet. Om så önskas är det möjligt att helt inaktivera inloggning baserad på användarnamn/lösenord till förmån för säkrare IDP:er som t.ex. använder sig av TFA (tvåfaktorsinloggning).

 • GUI - På flera sidor som har en sidopanel med inställningar, t.ex. sidorna för hantering av organisationsstruktur och rolltilldelningar, så finns det nu ett "kryss (X)" på panelen för att stänga den.

 • Språkstöd - Förbättrat språkstödet i modellen för dynamiska fält samt påminnelser för flervalsfält och datumfält.

 • Handlingar - Det är nu möjligt att välja Visa/Skriv ut alla handlingar för ett ärende.

 • Statistik - Diagramskaparen stödjer nu skapande baserat på taggfältet.

 • Navigering - I menyer sorteras ärendetyper numera enligt Favoriter -> Bokstavsordning.

 • NOS - Utökat NOS-Så E-post - Skicka utifrån mall så att det är möjligt att skicka till alla personer som röstat för respektive emot ett ärende. Då detta kan bli massutskick så kommer alla mottagare att läggas som hemliga (Bcc).

Buggfix

 • NOS - Åtgärdat en bugg vid ärendeimport innehållandes NOS-Så Användare - Sätt värde (SYS) där inställningen var att vald användare skulle tas bort.

 • Påminnelser - Åtgärdat en bugg där fel kunde uppstå om användaren försökte se ett ärendes påminnelser och det fanns en flervalspåminnnelse vars definition tagits bort.

 • Ärendetypsimport - Åtgärdat ett fel vid ärendetypsimport där flervalsfält med påminnelser förlorade kopplingen till eventuell e-postmall. Även åtgärdat ett fel där ärendetaggar inte mappades korrekt i vissa vy-typers ärende- och fältmall.

 • Fält: Kommunikation - Ågärdat en bugg som gjorde att validatorn för meddelande kunde slå ifrån även om inmatning inte var tillåten.

 • Meddelanden - Åtgärdat en bugg som gjorde att det inte gick att ändra en kommentar om moderering var inaktivt.

4.2.1

2019-05-13 #5400

Funktion

 • Organisationsstruktur - Enhetsanvändning läses inte längre in automatiskt när en enhet redigeras då det finns risk för långa söktider beroende på kombination av antal enheter/ärendetyper/sekundära organisationsfält.

 • Fält: Taggar - Stödjer nu fritextsökning med kravet att minst en tagg ska matcha sökordet exakt. Har även genomfört optimeringar av tagg-funktionaliten för bättre prestanda.

Buggfix

 • Sökning - Åtgärdat en bugg som gjorde att fritextsökning felaktigt utfördes på vissa fält.

 • Federering - Många mindre förbättringar, buggfixar och optimeringar av federeringsfunktionaliteten.

 • Inloggning - Åtgärdat ett mindre fel som gjorde att fokus inte sattes korrekt på inmatningsrutan för användarnamn.

4.2.2

2019-08-13 #5461

Funktion

 • Fält: Anteckningar - Lagt till stöd för att kunna anpassa titel/beskrivning för anteckningens rubrik och innehåll. Vidare har språkstödet förbättrats för fältet då det används i formulär.

 • Optimeringar - Allmänna optimeringar, bl.a. genom att ersätta gamla tredjepartskomponenter med nyare varianter alternativt egen lösning.

Buggfix

 • Fält: Textruta - Åtgärdat ett problem som kunde uppstå i vissa modeller av IOS (Iphone/Ipad) när användaren försökte använda helskärmsläge för en avancerad textruta inuti IFRAME.