4.3

I denna större version presenterar vi ett nytt koncept vars fokus ligger på att ge användarna en bättre upplevelse när de kommer till landningssidan efter inloggning. Tidigare var landningssidan endast ett sätt för användarna att välja den modul/lösning som de vill arbeta med. Nu är det möjligt att individuellt anpassa landningssidan med små s.k. widgets som kan presentera nyttig information för användaren baserat på hens roller och rättigheter.

Systemet kommer att erbjuda en grundläggande layout med moduler men alla användare kan skapa sin egen, antingen från grunden eller genom att kopiera någon annans som sedan anpassas efter behov.

4.3.0

2019-08-28 #5509

Funktion

 • Sidlayouter - Nytt koncept!

  Sidlayouter är konceptet som ligger till grund för användaranpassade sidor. Initialt kommer det vara landningssidan som är den första sidan att stödja sidlayout. Alla system har en grundlayout som används ifall användaren inte har skapat en egen.

  En sidlayout består av en eller flera widgets. En widget är en liten komponent som kan göra nästan vad som helst, allt ifrån att visa statistik och information till att agera genvägar till olika funktioner. Initialt erbjuds följande widgets:

  • Blogginlägg - Visar blogginlägg ifrån den nya funktionen Blogg, mer info hittar du här.
  • Feedback till leverantören - Länkar till formulär för att återkoppla till Digital Fox.
  • Leverantörsnyheter - Visar ett nyhetsflöde ifrån Digital Fox med matnyttig information.
  • Lista ersättare/ersättningar - Visar om och vilka användaren ersätter eller har som ersättare.
  • Sidmeddelanden - Gör det möjligt att ändra var på sidan sidmeddelanden visas.
  • Ärende med taggar (privata) - Visa ärenden med länkar som har matchande taggar.
  • Ärendeaktivitet - Visar de senaste ärendena baserat på egenskaper som t.ex. senast öppnade/sparade.
  • Ärendestatistik - Visar statistik över ärenden (diagram/matris) för olika egenskaper, t.ex. avslutade.
  • Ärendesökning - Visar en sökfunktion som söker fram ärende baserat på ID över alla ärendetyper.
  • Ärendetypslista - Visar en lista av ärendetyper med knappar för att ta användaren till dess olika funktioner.

  Grundlayouten innehåller en standarduppsättning av widgets som fungerar för de flesta organisationer. Organisationer kan dock skapa sin egen grundlayout som används för alla användare. Alla användare kan i sin tur skapa sin egen layout för att öka den personliga produktiviteten. Mer information om sidlayouter hittar du här.

 • Blogg - En ny funktion som gör det möjligt för behöriga användare att skapa anpassade inlägg som kan användas i olika sammanhang baserat på dess inställningar. T.ex. är det möjligt att tidsbegränsa inlägg, kategorisera dem och endast tillåta dem i specifika kontexter, t.ex. en widget. Mer information om bloggen hittar du här.

 • NOS - Lagt till två nya NOS-Så; Taggar - Skapa tagg och Taggar - Ta bort tagg.

 • Taggar - Lagt till stöd för en ny specialtagg: Att Göra (ToDo). Denna tagg visas även den på översiktsstidan om den ligger som privat tagg för användaren. För att lägga till en Att göra-tagg, börja skriv Att... eller To... Mer information om taggar hittar du här.

4.3.1

2019-11-13 #5724

Funktion

 • Fält: Användare - Prestandaförbättringar kopplade till användarfältet, framförallt avseende filtrering bland användare med hänsyn taget till aktuella ersättare.

 • Interna användare - Gjort en förändring vid aktivering av användare via Active Directory så att inte systemet direkt gör ett uppslag mot AD mot bokstaven A. I de flesta fall vill användaren ändå göra en annan sökning och den initial sökningen ger då en dålig användarupplevelse, särskilt om stora AD.

 • Utskrift

  • Vid utskrift av ärendekommentarer visas inte längre kommenterarens e-postadress.
  • Ärendeutskrifter visar numera endast status för Avslutat om ärendet kan avslutats eller är avslutat. Samma logik gäller för ärendestatusen Sekretessbelagt.
 • Ärendetyper - Gjort en förbättring som ser till att inaktiva ärendetyper inte längre listas på flera platser i systemet, t.ex. under Roller och Ersättare.

Buggfix

 • NOS - Åtgärdat en bugg i NOS-Så Kartfält - Dölj/visa lager.

 • Federation - Förbättringar kring federering för att undvika loopar när en användare loggar in med olika IDP:er under samma session.

 • Fält: Anteckning - Fix så att titlar uppdateras korrekt när dessa ska ändras via t.ex. NOS.

 • Fält: Taggar - Fix så att titlar uppdateras korrekt när dessa ska ändras via t.ex. NOS.