4.1

4.1.0

2018-12-08 #5202

Funktion

 • Integration - Nytt koncept: Integrationer!. Integrationer gör det möjligt att kommunicera med externa ramverk innifrån DF RESPONS. Konceptet består av två begrepp; Integrationer och Operationer där en integration består av en eller flera operationer.

  Första exemplet bygger på integrationer mot öppna REST-API:er. Funktionen stödjer alla typer av REST-anrop såsom GET, POST, PUT, DELETE och PATCH.

  Typisk sätt sker integrationerna med hjälp av en ny NOS-Så som rätt konfigurerat kan utföra ett anrop och därefter på lämpligt vis hantera svaret beroende på resultat.

 • NOS - Ny NOS-Så: Kör API-anrop. NOS:en anropar en specifik Operation hos angiven Integration och efter utfört anrop så triggas en NOS-När av typen Startad manuellt för att hantera svaret på lämpligt sätt.

 • NOS - Ny NOS-När: Startad manuellt som kan triggas till följd av en annan NOS-Så.

 • NOS - Ny NOS-När: Kommentar godkänns/refuseras som triggas när kommentar godkänns/refuseras från ärendeöversikten eller innifrån ett enskilt ärende.

 • Taggar - Nytt koncept: Taggar!. Taggar gör det möjligt att tagga upp entiteter av olika typer i DF RESPONS och dessa taggar är privata för användaren, dvs. inte synliga för andra användare.

  Exempel på entiteter som kan taggas är ärenden och ärendetyper. En tagg består av sträng och påminner mycket om hashtags i sättet som de används, dvs. en slags dynamisk kategorisering. För att underlätta inmatning av taggar presenteras förslag på taggar när användaren skriver i inmatingsrutan för taggar, sk. autocomplete.

  Det finns i dagsläget en specialtagg: Favorit. Beroende på typ av entitet så kan dessa hanteras och presenteras på olika sätt.

  • Favoritärenden Ärenden kan favoritmarkeras antingen genom att kryssa i stjärnan där det är möjligt eller skriva Favorit i inmatningsrutan för taggar. Favoritärenden kan enkelt sökas fram och det finns dessutom en standardsökning som heter Mina favoritärenden.

  • Favoritärendetyper Ärendetyper kan favoritmarkeras på startsidan. Favoritmarkerade ärendetyper listas först i listan.

 • Fält: Taggar - Nytt dynamiskt fält som använder sig av den nya taggfunktionaliteten. Taggar är associerade med ärendet och det aktuella fältet vilket innebär att användaren får taggförslag kopplade till dessa vid inmatning. Kortfattat betyder det att taggar för fält A inte har något att göra med fält B. Fältet påminner till viss del om flervalsfältet med den stora skillnaden att taggfältet är dynamiskt.

 • Formulär - Ny funktion - Parameterkrypering. Parameterkryptering är en funktion som konfigureras tillsammans med externa formulärsvyer. Förenklat innebär det att en del av länken till ett formulär kan krypteras genom att anroparen krypterat denna i förväg baserat på överensskommen krypteringsstrategi. Detta möjligör säker förpopulering av formulär som kan innehålla känsliga personuppgifter och förhindrar att denna data lagras ned i diverse serverloggar.

 • Kommentarer - Förbättrat gränssnitt vid moderering av kommentarer så att endast relevanta knappar visas.

Buggfix

 • Interna användare - Småfixar avseende status på användare av typen Active Directory.

4.1.1

2018-12-11 #5216

Funktion

 • Handlingar - Lagt till en inställning på ärendetyper som styr huruvida handlingar kan laddas ner. Standardvärdet är Nej vilket innebär att endast superanvändare kan göra detta. Om värdet ändras till Ja så kan alla som får läsa ärendet ladda ner associerade handlingar.

Buggfix

 • Fält: Kommunikation - Lagt till validator för meddelande vid ny händelse då detta är obligatoriskt.

4.1.2.1

2019-01-10 #5255

Funktion

 • Dokumentmallar: Word - Lagt till stöd för ett nytt koncept: Word-taggar. Word-taggar gör det möjligt att påverka innehållet i en Word-mall beroende på vilken informtion som mallen matats med. Mer information om Word-taggar hittar du här.

 • Fält: Användare - Förbättrat hur värdet av ett användarfält presenteras i olika sammanhang.

 • Fält: Organisation - Ny inställning för fältet: Root. Inställningen gör det möjligt att begränsa enhetsträdet oavsett vilka rättigheter användaren har. Endast enheter på/under Root-enheten kan väljas.

 • Organisationsstruktur - Funktionen Enhetsanvändning som för en given enhet visar hur många ärenden enheten är associerad med per ärendetyp och organisationsfält, listar nu även antal öppna samt avslutade ärenden.

Buggfix

 • PDF-visare - Åtgärdat ett problem som gjorde att ÅÄÖ blev fel när textfiler konverterades till PDF.

 • Fält: Kommunikation - Åtgärdat ett fel som kunde uppstå om användaren ska skapa en händelse, lägger till en bilaga ifrån ett filfält och sedan tar bort bilagan från händelsen.

 • Ärendeöversikt - Åtgärdat ett fel som gjorde att ärendeöversikten inte fungerade om en listvy användes som innehåll specialfält.

 • Externa användare - Åtgärdat ett fel som gjorde att det inte gick att söka fram externa användare i översikten.

4.1.2.2

2019-01-11 #5258

Buggfix

 • Meddelanden - Åtgärdat ett fel som kunde göra att det inte gick att spara ett ärende om information om moderering (avsedd för kommentarer) saknades.

4.1.2.4

2019-01-16 #5263

Buggfix

 • Externa användare - Det går nu att korrekt sortera på datumet då användaren skapades i översikten.

 • NOS - Åtgärdat ett fel som kunde uppstå efter import av ärendetyp om den innehåll en NOS-Så av typen Användare - Sätt värde (SYS) och den innehöll en referens till en roll, användare eller enhet som inte finns.