4.6

I denna version har vi arbetat med att förbättra webbtillgänglighet för att bättre leva upp till kraven i det webbdirektivet.

4.6.0.7

2020-10-14

Funktion

 • GUI - Justerade färger för bättre kontrast
 • GUI - Tydligare markering av element när man tabbar i systemet.
 • GUI - Naturlig tabb-ordning.
 • GUI - Fokus på rätt element efter aktiviteter utförda med tangentbord (t.ex. tabbat till en knapp och tryckt ENTER).
 • GUI - Bättre stöd för skärmläsare.
 • GUI - Validering av kod enligt WCAG 2.1 AA på handläggarsidor.

4.6.1.0

2020-10-28

Funktion

 • Hantera meddelanden - Knappen Uppdatera på sidan som visar inläst e-post synkroniserar nu även mot alla aktiva e-postlådor.
 • Fält: Fil - Det är nu möjligt att ställa in sidstorleken (hur många filer som ska visas åt gången) på respektive fil-fält.
 • Tillgänglighet - Förbättrad validering av kod mot WCAG i popupfönster på ärendesidan och ärendeöversiktssidan.
 • Tillgänglighet - Justerat så att rätt kontroll hamnar i fokus efter tangentbordsnavigering på "Ärendevalsfältet" och "Kommunikationsfältet".
 • API - Användar-API:et gör uppslag på användarnamn om ingen användare hittas med ID som matchar det eftersökta numret. Detta gör det möjligt att använda användar-API:et med nummeriska användarnamn, t.ex. personnummer utan bindestreck.

Buggfix

 • Hantera interna användare - Sökning på sidan "Interna användare" slutar fungera efter anrop mot användar-API:et med värde NULL på en användares attribut.

4.6.2.0

2020-11-11

Funktion

 • NOS - Ny NOS-SÅ "Sätt värde på nummerfält (GUI)". Den har stöd för att sätta värde på nummerfält utifrån en ärende-tagg. Tidigare system-händelse "Sätt värde på nummerfält" har också uppgraderats med stöd för ärende-taggar.

 • Navigering - Fokus på rätt kontroll vid tangentbordsnavigering på fält av typen Länklista och Fillista. Dessa var de två sista fälttyperna i vår genomgång av tangentbordsnavigering. Alla fälttyper har nu ett bra stöd.

 • Navigering - Systemet markerar nu tydligare vilket element som är aktivt när användaren använder tangentbordet för att tabba mellan element på sidan.

 • Standardmejl - Ärendeinnehåll har tagits bort från standardmejl som skickas när ärende skapas, ändras och flyttas. Syftet med denna ändring har varit att minimera risken för att personuppgifter av misstag skickas via e-post. De allra flesta moduler använder idag kundanpassade e-postmallar för att styra innehållet i mejlnotifikationer gällande nya, flyttade och ändrade ärenden. Kundanpassade mallar påverkas inte av ändringen.

 • Behörigheter - Det är nu möjligt för en användare som är "superanvändare" att tilldela och ta bort egenskapen "superanvändare" på andra interna konton. En superanvändare har vissa förhöjda rättigheter, t.ex. rättighet att ta bort handlingar och röster. Vanligtvis är det bara admin-kontot (användas vanligtvis av oss på Digital Fox) som är superanvändare, men vissa kunder kan ha behov av att själva kunna radera röster och handlingar.

Buggfix

 • Rapporttjänsten - Rapporttjänsten kraschar om man beställer en rapport där namnet innehåller specialtecken som inte är tillåtna i filnamn. Vi har nu begränsat de tecken som kan användas när man beställer en rapport via rapporttjänsten till bokstäver, siffror, punkt, komma, bindestreck och mellanslag.