4.15

4.15.0.0

2021-05-27

Funktion

 • NOS - Nytt koncept för Relaterade ärenden i NOS-regler (https://docs.digitalfox.se/HEAD/mattertypes/nos/). När ett ärende skapas eller redigeras från ett annat ärende (huvudärendet) kan data hämtas från huvudärendet och användas för att styra eller sätta värden hos ärendet som skapas/ändras. Detta koncept skapar nya möjligheter när man bygger modeller där flera moduler hänger samman.

 • Dokumentmallar - Förbättrad hantering av dokumentmallar.

 • System - Tredjepartsbibliotek för filhantering uppgraderat till senaste version.

 • Dokumentmallar - Förbättrad hantering av sidnummer.

 • Dokumentmallar - Taggen ¤¤s1-1:logo¤¤ kan användas i dokumentmallar för att sätta in systemets logotyp i ett dokument. Se https://docs.digitalfox.se/HEAD/howto/createdeed/

 • GUI - När länkar till DF RESPONS sparas till hemskärmen på en iPhone (eller annan Apple-enhet) får de nu DF RESPONS-logotypen som ikon.

 • Fält: Organisation - Ny inställning på organisationsfältet gör det möjligt att förhindra användaren från att välja root-enheten.

 • System - Prestandaförbättringar i databasen.

 • System - Loggar för raderade ärenden innehåller nu information om vilken enhet som ärendet raderats på. Gäller endast nya loggar som skapas efter uppgraderingen.

 • GUI - Inbakning av formulär med iframe skrollar nu automatiskt till överkanten av formuläret efter inloggning.

Buggfix

 • Vyer: Intern multihantering - Multiredigering från ärendeöversikten kraschar om man bara markerat ett ärende.

 • Vyer: Inter multihantering - När ärendesidan stängs efter multiredigering släpper inte arbetslåset för första ärendet.

4.15.1.0

2021-06-09

Funktion

 • Hantera meddelanden - Möjlighet att visa fler antal meddelanden åt gången på sidan som hanterar mottagna mejl. Tidigare var det max 50st nu går det att visa upp till 1000st åt gången.

 • NOS - Ny NOS-Så: Sätt värde på kartfält. Gör det möjligt att kopiera kartmarkörer när man skapar ett ärende från ett annat. T.ex. när en arbetsorder/beställning skapas från en felanmälan.

 • System - Prestandaförbättring: Inre sidor som öppnas i Ärendevalsfält och Kommunikationsfält laddas inte längre in två ggr.

4.15.2.0

2021-07-02

Funktion

 • NOS - NOS-så-händelsen "Sätt värde på flervalsfält (GUI + SYS)" har nu stöd för att använda data från relaterat ärende vid beslut om vilka alternativ som ska markeras/avmarkeras.

 • NOS - NOS-så-händelsen "Sätt värde på textrad/textruta (GUI)" kan nu sättas till ett värde hos relaterat ärende när fältet är en textruta (endast stöd för textrad i tidigare version).

 • NOS - Ny NOS-så-händelse "Kommunikationsfält – Vidarebefordra händelser". Kan användas för att vidarebefordra en eller flera händelser på ett kommunikationsfält till en specifik e-postadress. Varje händelse vidarebefordras som ett eget mejl. Kan t.ex. användas för att vidarebefordra händelser till ett diarium.

Buggfix

 • GUI - Under vissa specifika scenarion när ett obligatoriskt flervalsfält döljs, säger systemet att fältet ändå måste fyllas i när användaren klickar på Skicka. Mycket ovanlig förekomst av denna bugg. Kräver specifik konfiguration samt ett väldigt specifikt klickmönster av användaren för att det ska uppstå.