3.8

3.8.0

2018-04-09 #4862

Funktion

 • Ärendehantering - Förbättrad integritetshantering vid ärendesparning för att se till att inga felaktiga tillstånd uppstår om systemet av någon anledning skulle misslyckas med att spara ärendet.

 • Snabbsökning - Förbättrat kontrollen av när snabbsökningsindex byggs i samband med att många ärenden uppdateras på en gång, t.ex. vid ärendegallring. Detta innebär att själva gallringen går avsevärt snabbare än tidigare.

 • Arbetslås - Ny omarbetad version för hantering av arbetslås vid ärenderedigering. Lösningen fokuserar på en tydligare och mer exakt hantering som dessutom bättre hanterar de fall när en användare lämnare ärenderedigering på ett felaktigt sätt. Med felaktigt sätt menas att användaren inte stänger ärende med avsedda stängknappar ut t.ex. lämnar ärende via webbläsarens bakåt-knapp eller helt enkelt stänger ner webbläsaren helt. Problemet som då uppstår är långa ärendelås som gör att andra användare inte kan göra ändringar förrän arbetslåset tas bort automatiskt. Den nya lösningen bygger på korta ärendelås som löpande förlängs vid inaktivitet och därför snabbare blir lediga.

 • Rättigheter - Ny responsiv version av rättighetshantering kopplat till användare/grupper, enheter och ärendetyper.

 • Rättigheter - Rättigheten Tilldela alla roller har ändrats till Tilldela roll och används även i dimensionen ärendetyp. Detta innebär att användare får rättigheten för en viss enhet och ärendetyp. Vilka roller som en användare får tilldela ges då implicit av vilka roller som är associerad med respektive ärendetyp.

  Exempel: En användare får tilldela roller på ärendetypen Ä1. Rollerna R1 och R3 är associerade med Ä1 vilket gör att användaren får tilldela rollerna R1 och R3.

 • Roller - Ny responsiv version av rolltillelning. Förbättringar har skett för att skapa en tydligare och mer lättförstådd bild av organisationens aktuella rolltilldelningar. Nedan listas de största förändringarna:

  • Roller kan från och med nu associeras med ärendetyper vilket möjliggör filtrering av roller på ärendetypsnivå. Roller kopplas ihop med ärendetyper under respektive rolls inställningssida.
  • Organisationsträdet behåller från och med nu enheternas expanderade tillstånd vid tilldelningar/borttagning av roller.
  • Det har gjorts möjligt att filtrera över begreppen roller, ärendetyp och användare.
  • Export av rolltilldelningar kan göras till en komprimerade och en detaljerad version som antingen Excel eller PDF.
 • Fält: Fillista - I dagsläget är det möjligt att förhandsgranska bilder. Nu är det även möjligt att förhandsgranska uppladdade filer av typen Excel, Word, TXT samt PDF. Detta gör att filer inte behöver laddas ner till klienten i onödan.

 • Fält: Kommunikation - Lagt till stöd förhandsgranska bilagor av typen Excel, Word, TXT samt PDF. Detta gör att filer inte behöver laddas ner till klienten i onödan.

Optimering

 • Rättigheter - Effektiviserat systemets hantering av det som kallas ärendespecifika rättigheter. Optimeringen innebär att i organisationer där ärendespecifika rättigheter används i stor utsträckning så kommer alla säkerhetskontroller avseende ärendeåtkomst vara mycket snabbare och effektivare. Exempel på situationer där detta kommer märkas är:

  • Navigering till/från ärendeöversikten, särskilt om många ärenden visas samtidigt.
  • Navigering till/från enskilda ärenden.
  • Utskrift av många ärenden från översikten.
  • Export av många ärenden till Excel från översikten.
  • Rapportframtagning (via rapporttjänst) där underlaget baseras på många ärenden.

3.8.1

2018-04-27 #4880

Buggfix

 • Formulär - Åtgärdat ett problem som gjorde att fel uppstod om användaren dubbelklickade på "Skicka-knappen" vid registrering av externt ärende.

 • Fält: Kommunikation - Åtgärdat en bugg som gjorde att det inte gick att skriva kommentar/meddelande i extern kommunikationshändelse om mobil enhet.

3.8.2

2018-05-15 #4890

Funktion

 • Fält: Användare - Förbättrat stödet för användare som är inaktiva. En ny inställning på fältet Inaktiva användare kan väljas som anger huruvida inaktiva användare ska vara valbara, standardvärde Nej. Om en inaktiv användare är vald så visas detta med suffixet inaktiv.

Buggfix

 • Fält: Datumfält - Åtgärdat en bugg som gjorde att ett fel kunde uppstå när påminnelser togs bort i samband med att ärendet avslutades.

3.8.3

2018-06-04 #4914

Funktion

 • Fält: Länklista - Förbättrat hantering av länkar med specialtecken genom att dessa encodas innan de sparas till ärendet.

Buggfix

 • Fält: Textruta - Åtgärdat en bugg som gjorde att NOS:en Gör fält obligatoriskt inte fungerade korrekt och stängde av validatorn efter att NOS:en utförts.

 • Roller - Åtgärdat flera buggar som gjorde att funktioner som hanterade roller inte fungerade korrekt om en vald roll hade tagits bort.

 • Fält: Ärendeval - Åtgärdat en bugg som kunde orsaka deadlock när ärende kopierades och ärendet hade aktiva ärendeval.

3.8.4

2018-06-20 #4951

Funktion

 • Fält: Flerval - Förbättring kring export av ett ärendes valda värden i de fall minst ett alternativ har egenskapen Visa textruta valt. I dessa fall utgör textrutan Eget alternativ extra information till det/de valda alternativen som använder sig av egenskapen Visa textruta. Vid export av värden när ovanstående gäller så exporteras endast alternativets namn och inte det egna värdet.

  Exempel 2

  Ett fält har alternativen Röd, Grön, Blå samt egenskapen Eget alternativ. Vid export av dessa ärenden så kommer valda alternativ samt värde i Eget alternativ att exporteras.

  Exempel 2

  Ett fält har alternativen Röd, Grön, Blå, Annat samt Eget alternativ. Alternativet Annat har egenskapen Visa textruta valt. Vid export av dessa ärenden så kommer endast valda alternativ att exporteras och inte eventuellt värde förknippat med Eget alternativ då detta är extra information till alternativet Annat.

 • Fält: Fillista - Det är nu möjligt att förhandsgranska uppladdade filer (för stödda format, t.ex. bilder/pdf/word) när nytt ärende skapas internt.

 • System - Utökat Parser med taggarna ##APPLICATION_NAME##, ##APPLICATION_OWNER## samt ##APPLICATION_EMAIL##.

 • Roller - Vid tilldelning av roll är inaktiva användare förtydligade genom att de presenteras med en röd bakgrund.

 • Röstning - Förtydligat information som visas för användaren när hen ska rösta. Informationen anger om och på vilka platser som röstarens personliga information, t.ex. namn, kan komma att visas efter lagd röst.

Buggfix

 • Interna användare - Åtgärdat en bugg som gjorde att inaktiverade användare kunde inaktiveras på nytt. Hade ingen effekt på användaren men skapade onödigt många loggar.

Optimering

 • NOS - Allmänna optimeringar för inläsning av NOS:ar från databas.

3.8.5

2018-08-10 #4996

Funktion

 • Filer - Förbättrat rensning av temporära filer som skapas vid förhandsgranskning av i PDF-viewern.

Buggfix

 • Rättigheter - Åtgärdat en bugg som gjorde att ärendespecifika rättigheter via ersättare inte kontrollerades.