4.5

I denna version har vi fokuserat på förbättringar av den befintliga funktionen Meddelandeimport.

4.5.0

2020-02-25 #5880

Funktion

 • Meddelandekälla

  • Uppgraderat tredjepartskomponenter för kommunikation via IMAP. Framöver kommer grundläggande autentisering (användarnamn/lösenord) mot många e-postservrar att försvinna och nu börjar vi förbereda produkten för dessa kommande ändringar.

  • Utökat meddelandekällors funktionalitet för att stödja automatisering av vanliga aktiviteter.

   Tidigare funktionalitet

   • Meddelandeutdrag hämtas in med regelbundna intervall ifrån varje meddelandekälla.
   • En behörig användare kan välja att utifrån ett meddelandeutdrag:
    • Skapa ett nytt ärende där meddelandet associeras med valt/förvalt kommunikationsfält.
    • Associera meddelandet till ett befintlig ärende med valt/förvalt kommunikationsfält.
   • Systemet kan identifiera om meddelandeutdraget är svar på ett tidigare skickat meddelande för ärendet och föreslår detta för association.

   Ny funktionalitet

   • Automatisering av manuella aktiveter där nya ärenden automatiskt kan skapas samt att svar automatiskt kan associeras med ärende vid meddelandeimport.

   • Nya inställningar på Meddelandekälla:

    • Standardfält - Vilket kommunikationsfält som ska användas vid automatiserad aktivitet. Vid manuell aktivitet är standardfältet förvalt.
    • Tillåt ändra fält - Om användaren tillåts byta kommunikationsfält vid manuell aktivitet.
    • Max meddelandelängd - Hur långt meddelandeutdraget som hämtas ska vara (standard: 3000 tecken).
    • Associera svar automatiskt - Om identifierade svar automatiskt associeras med ärende.
    • Skapa nytt ärende om inte svar - Om meddelandeutdrag automatiskt ska resultera i ett nytt ärende (kräver standardenhet och standardfält).

Buggfix

 • Meddelandekälla

  • Åtgärdat ett fel där knapp för att öppna meddelandehantering kunde ibland sluta fungera.

  • Åtgäradat ett fel där datumet för när ett importerat meddelande hade skickats kunde vara felaktigt vilket berodde på tidszonskonvertering.

 • Ärendeimport - Åtgärdat ett fel som under vissa omständigheter gjorde att ärendeimport inte fungerade.

 • Organisationsstruktur - Åtgärdat ett fel där användare som hade rättighet att hantera struktur men inte fick hantera systemets inställningar, inte kunde spara en enhet.

4.5.1

2020-03-16 #5898

Funktion

 • Inloggning - En ny funktion har lagts till för att öka säkerheten vid normal inloggning med användarnamn och lösenord till admin-sidor; Tvåfaktorsautentisering via e-post. Om funktionen är aktiverad måste användaren inom ett visst tidsintervall utöver användarnamn/lösenord, autentisera sig via e-post. Så här funkar flödet:

  1. Användaren loggar in med användarnamn och lösenord.
  2. Har användaren gjort tvåfaktorsautentisering via e-post inom tidsfristen?
   1. Ja - Användaren loggas in som vanligt.
   2. Nej - Ett e-postmeddelande skickas till användaren med en sexsiffrig kod som är giltig i 10 minuter.
    1. Användaren anger koden på inloggningssidan (max 3 försök).
    2. Vid korrekt kod loggas användaren in.
    3. Tidsfristen för nästa tvåfaktorsautentisering ökas med konfigurerat värde.

  Nya systeminställningar:

  • Tvåfaktorsautentisering (e-post) - Om tvåfaktorsautentisering ska vara aktivt (standard: Nej).
  • Frist för tvåfaktorsautentisering - Hur lång tid som får gå mellan autentiseringar (standard: 30 dagar).

4.5.2

2020-03-30 #5922

Funktion

 • NOS - Ny funktion som gör det möjligt att flytta flödesdelar från ett flöde till ett annat.

 • Fält: Flerval - Ny parser-tagg, ##FIELD_{0}_CUSTOM##, som ger värde på Eget alternativ.

 • E-postmallar - Det är nu möjligt att kopiera en e-postmall för lättare administration.

Buggfix

 • API - Justerat REST-svaren kopplade till felkoder som returneras ifrån integrations-API:er. Det har funnits en strukturell diskrepens mellan faktiska svar på JSON-formatet och gällande dokumentation. Nu är svaren justerade och överensstämmer med dokumentationen.

4.5.3

2020-05-12 #5986

Funktion

 • Arbetslås - Lagt till en ny funktion för att ta över ett ärendes arbetslås. Funktionen innebär att en användare som upplever att hen har låst sig ute från ett ärende, t.ex. genom att av misstag stängt ner en flik eller webbläsare, kan ta över arbetslåset i en ny flik eller ny webbläsare. Den enda information användaren förlorar är den osparade informationen i den föregående fliken/webbläsaren.

 • Navigering - Lagt till ett nytt menyalternativ i huvudnavigeringen: Rolltilldelning. Tidigare var användaren tvungen att gå via Roller för att komma till sidan för rolltilldelning. Nu är det möjligt att tilldela roller utan att ha rättigheten att hantera roller.

 • Fält: Flerval - Lagt till stöd för Parser-taggar vid konfiguration av mottagare för e-postpåminnelser.

 • Fält: Datum - Tagit bort möjligheten att ändra värde genom att scrolla med musen vid inmatning. Detta gav inte sällan oönskade värden då användaren egentligen försökte scolla i sidan.

 • Fält: Nummer - Tagit bort möjligheten att ändra värde genom att scrolla med musen vid inmatning. Detta gav inte sällan oönskade värden då användaren egentligen försökte scolla i sidan.

 • Fält: Karta - Nya parser-taggar för den första markörens koordinater:

  • ##FIELD_{0}_WGS84_LAT## - Latitud i koordinatsystemet WGS84.
  • ##FIELD_{0}_WGS84_LONG## - Longitud i koordinatsystemet WGS84.
  • ##FIELD_{0}_NATIVE_LAT## - Latitud i kartans angivna koordinatsystem.
  • ##FIELD_{0}_NATIVE_LONG## - Longitud i kartans angivna koordinatsystem.
 • Inloggning - Förbättrat hantering vid inloggning av användare så att användare som loggar in på nytt men redan är inloggade inte genomgår hela inloggningsprocessen.

 • Parser - Lagt till en ny tagg, **COMMA**, som representerar in-parametern 'komma'-tecken.

Buggfix

 • Utskrift - Åtgärdat ett fel som gjorde att det inte gick att stänga utskriftsdialogen vid utskrift av ärenden som innehöll ett kartfält i IE11.

 • Loggning - Åtgärdat ett fel som gjorde att det inte gick sortera vissa loggar på kolumnen Typ.

 • Meddelandekälla - Åtgärdat ett fel som gjorde att det inte gick att ta bort cacheade meddelanden om de inte längre fanns tillgängliga i meddelandekällan.

 • Optimering - Förbättrat systemets hantering av den temporära Sessions-data som lagras för den inloggade användaren.