3.3

3.3.0

2016-12-12 #4242

Funktion

 • Nytt Fält: Anteckningar - Lagt till fältet Anteckningar som gör det möjligt att löpande lägga till anteckningar på ett ärende. Fältet lämpar sig när ett ärende kan komma att kompletteras med information flera gånger och av olika användare.

  Egenskaper

  • En anteckning består av en obligatoriskt anteckning och en valfri titel.
  • Varje anteckning minns när den skrevs och av vem.
  • Om en anteckning ändras av en annan användare så visas detta.
  • Detta är möjligt att på detaljnivå styra vem som får lägga till, ändra och ta bort anteckningar.
 • Publikationer - Lagt till möjligheten att skydda publikationer med en hemlig nyckel. Nyckeln måste finnas med i URL:en till publikationen annars kommer den inte visas.

 • Publikationer - Lagt till möjligheten att skydda publikationer på IP-nivå genom att t.ex. skriva IP/Subnetmask på formatet 10.0.0.1/255.255.255.0 alternativt 10.0.0.1/24.

 • Röstning - Lagt till möjligheten för externa användare att ångra sin röst. Har rösten lagts med konto kan den alltid ångras, om den har lagts på annat vis kan den ångras inom 5 minuter.

 • Externa användare - Egenskapen "kön" på kontonivå har nu fler alternativ och det är möjligt att ange vilka alternativ som är valbara vid registrering Man, Kvinna, Annat, Vill ej ange.

3.3.1

2016-12-22 #4268

Funktion

 • Fält: Textrad - Lagt till visuell räknare för antal tecken.

 • Fält: Textruta - Lagt till visuell räknare för antal tecken.

Buggfixar

 • Fält: Länklista - Ingen hänsyn tas längre till små och stora bokstäver i länkar.

 • Handlingar - Åtgärdat en bugg som gjorde att handlingar inte kunde skapas utifrån den publika användaren.

 • Fält: Anteckningar - Diverse buggfixar i användarfältet avseende vem som får lägga till, ändra och ta bort anteckningar.

 • Röstning - Åtgärdat en bugg i funktionen som kontrollerar ifall en användare har röstat under sin aktuella session.

3.3.2

2017-01-02 #4270

Buggfixar

 • Fält: Datum/tid - Användaren måste inte längre manuellt ange tid för obligatoriskt fält om fältet har ett standardvärde eller värde sätts via NOS.

3.3.3

2017-01-04 #4274

Buggfixar

 • Publikationer - Förbättrat delning av publicerat ärende till Facebook.

 • Röstning - Åtgärdat en bugg som gjorde att vyn inte uppdaterades korrekt om en extern användare som redan röstat loggade in på nytt.

 • Utskrift - Om ett ärende skrivs ut och har länkar så tas nu alltid länken med, oavsett om titel för länken har angetts.

3.3.4

2017-01-17 #4281

Funktion

 • Formulär - Validatorer rendreras numera endast om de är aktiva.

 • NOS-Så: Ändra markerat värde - Lagt till möjligheten att enkelt genomföra samma ändring för alla alternativ i fält av typen Flerval.

Buggfixar

 • Fält: Datum/tid - Åtgärdat mindre brister avseende validering på min- och maxvärde.

 • Fält: Textrad - Förbättrat lösningen som kontrollerar och visar antalet skrivna tecken.

3.3.5

2017-01-21 #4283

Buggfixar

 • Externa användare - Om en extern användare var inaktiv för länge så försvann informationen om vem som skapat ärendet vid ärenderegistrering. Nu upptäcker systemet detta och tvingar användaren att logga in på nytt.

 • Vyer - Åtgärdat en bugg som gjorde att inskickningsinställningarna inte blev korrekta när vyer av typen Extern Registrering kopierades.

3.3.6

2017-01-27 #4286

Funktion

 • Externa användare - Vid skapande av konto och inloggning med konto så bryr sig systemet inte längre om e-postadressens stora och små bokstäver vilket underlättar för användaren.

Buggfixar

 • Fält: Filer - Åtgärdat en bugg som gjorde att det inte gick att lägga till filer genom att markera Lägg till-knapp och klicka på ENTER.

3.3.7

2017-02-06 #4291

Funktion

 • Röstning - Lagt till stöd för att soretera ärenden baserade på antal röster för/emot, betygssättning och trender (absoluta/relativa).

  OBS - betygssättning och trender är dock ännu inte tillgängliga i systemet.

 • Röstning - Lagt till så att röstuppfyllnad visas i listläge såväl som tabelläge i ärendeöversikter.

 • Röstning - Förbättrat skyddet mot att röster och kommenterer läggs utan giltigt konto.

 • Röstning - Förbättrat skyddet mot multipla röster med samma konto.

Optimering

 • Röstning - Förbättrat lösning för att hämta ut röstningsinformation i samband med ärende.

Buggfixar

 • Röstning - Knappen "Du röstade {datum/tid}" visade aktuellt datum/tid istället för faktiskt datum/tid.

3.3.9

2017-02-13 #4299

Funktion

 • Ny NOS-Så: Uppdatera UI - Ny NOS-Så för att uppdatera gränssnittet för fält i formulär.

 • Ny NOS-Så: Rensa värde - Ny NOS-Så för att rensa värdet för fält i formulär.

 • Ny NOS-Så: Sätt NOS-variabel - Ny NOS-Så för att skapa egna variabler som kan återanvändas i NOS-flödet.

 • Ny NOS-Om: NOS-variabel har värde - Ny NOS-Om för att kontrollera om NOS-variabel har ett visst värde.

 • NOS-Om: Ärendeegenskaper - Lagt till möjligheten att kontroller ifall ett ärende håller på att kopieras.

3.3.10

2017-02-15 #4302

Buggfixar

 • Sökning - Åtgärdat ett fel kopplat till sökning på fast datum i fältet Datum/tid.

3.3.12

2017-02-21 #4310

Funktion

 • Externa användare - Förbättrat e-postmall för återställande av lösenord.

 • Loggning - Förbättrat loggning av vissa fel kopplat till Parser.

Buggfixar

 • Fält: Textruta - Åtgärdat ett fel som gjorde originalvärdet inte alltid kunde visas.

 • Formulär - Åtgärdat fel som gjorde att externa användare inte kunde logga in om Internet Explorer 9.

3.3.13

2017-02-23 #4314

Funktion

 • Fält: Flerval - Fält av typen Flerval som inte är sökbara och inte indexeras i snabbsök, exkluderas från fritextsökning om snabbsökning är aktivt för ärendetypen.

Buggfixar

 • Fält: Textruta - Åtgärdat ett fel som gjorde att avancerade textrutor inte initialiserades korrekt.

3.3.14

2017-03-01 #4315

Buggfixar

 • Fält: Anteckningar - Åtgärdat ett fel som gjorde att det inte gick att lägga till fältet Anteckningar i en ärendetyp.

3.3.15

2017-03-22 #4322

Buggfixar

 • Startsidan - Åtgärdat ett fel där felaktig länk användes om användaren klickade på en ärendetypsknapp flera gånger.

3.3.17

2017-03-28 #4325

Optimering

 • Rättigheter - Förbättrat lösningen som kontrollerar ifall en användare har rättigheter via roll vilket minskat tiden för sidladdning avsevärt.

 • Rättigheter - Minskat antalet gånger rättigheter kontrolleras för huruvida en användare har rätt att läsa ärenden på en viss ärendetyp per sidladdning.

 • Fält: Ärendeval - Minskat antalet gånger som ärenden hämtas från databasen per sidladdning.

3.3.18

2017-03-28 #4329

Optimering

 • Språkstöd - Förbättrat hur översättningar hämtas för dynamiska fält i formulär.

 • Rättigheter - Lagt till en användarbaserad sid-cache som minskar antalet nödvändinga rättighetsuppslag.

Buggfixar

 • Fält: Ärendeval - Fel uppstod i relationsfältet när sortering konfigurerades och datakälla saknades.

3.3.19

2017-03-31 #4331

Funktion

 • Externa användare - Förbättrat kontoregistrering så att användaren måste ange sin e-postadress två gånger vid registrering.

 • Externa användare - Lagt till en fix som gör att alla inledande och avslutande mellanslag tas bort från e-postadresser vid inloggning, röstning och kommentering.

3.3.20

2017-04-13 #4337

Funktion

 • Kommentarer - Ny funktion: Multimoderering. Det är nu möjligt att få en översikt över alla kommentarer för en ärendetyp som behöver modereras. På sidan är det möjligt att filtera på moderingsstatatus och ärende-ID samt godkänna eller refusera valda kommentarer.

 • Fält: Anteckningar - Förbättrat resultatet av mall-taggen FIELD_{0}_NOTE_LIST.

3.3.21

2017-04-28 #4350

Funktion

 • Ny hjälpfunktion: NOS-loggning - Det är nu möjligt för administratörer att få fram detaljerad information om NOS:ar som utförs när en användare arbetar med ett ärende. Detta kan underlätta felsökning om flöden inte beter sig som förväntat.

 • Ny Sessionshantering - Funktionen som loggar ut användare som varit inaktiva alltför länge har bytts ut i sin helhet. Den nya funktionen hanterar bättre fallet med multipla flikar och "fönster-i-fönster".

3.3.22

2017-05-03 #4351

Buggfixar

 • Notifikationer - Åtgärdat ett fel som gjorde att notifikationer inte kunde visas automatiskt när systemet upptäckte att en ny notifikation skapats.

3.3.23

2017-05-12 #4365

Buggfixar

 • Ärendehantering - Åtgärdat ett fel som gjorde att fel datum visades för när ett ärende var avslutat respektive sekretessbelagt.

3.3.24

2017-06-01 #4383

Funktion

 • Ersättare - Panelen som visar Avancerade inställningar är nu expanderad som standard. Eftersom minst ett alternativ måste vara ikryssat i den panelen var det lätt att glömma och det gick inte att spara p.g.a. validering. Felmeddelandet som informerade om detta syntes inte heller eftersom det ligger i panelen.

3.3.26

2017-06-20 #4390

Funktion

 • Fält: Flerval - Sökning på icke valda alternativ stöds nu via snabbsökning.

Buggfixar

 • NOS-Så: Updatera aktiv vy - Sättet som aktiv vy uppdateras på gjorde att snabbsökningsindex inte uppdaterades sparning av ärende. Detta kunde få resultatet att om ett ärende sparades och en NOS ändrade vyn så gick det inte att söka på ärendet baserat på gjorda ändringar.

3.3.27

2017-08-17 #4426

Funktion

 • Mall-taggar - Lagt till taggen **NEWLINE** för att infoga ny rad i mall.

3.3.28

2017-08-17 #4428

Funktion

 • Fält: Datum/tid - Lagt till möjligheten att sätta standardvärde på datum/tid i formulär via url.

 • Ärendetyp - Ändrat betydelsen av inställningen Intern för ärendetyper. Nu innebär inställningen att den måste vara aktiv för att en användare ska kunna skapa ärenden av den typen. Om aktiv så dyker knapp upp för att skapa ärende på startsida samt översiktssida för ärendetypen. Ett scenario där det kan vara lämpligt att inaktivera inställningen är då ärendetypen primärt används för att länka via fältet Ärendeval och det endast är meningen att ärenden skapas via fältet på huvudärendet.

3.3.29

2017-08-25 #4438

Funktion

 • Ärendehantering/NOS - En ärendesparning kan avbrytas via NOS när användaren klickar på Spara-knappen. Det beteendet har nu också implementerats för knappen Spara & Stäng.

3.3.30

2017-08-30 #4446

Funktion

 • Mall-taggar - Lagt till nya taggar för specialtecken:

  • **COLON** - lägger till semikolon (:) i mall.
  • **HASH** - lägger till brädgård (#) i mall.
  • **DASH** - lägger till bindestreck (-) i mall.
  • **LP** - lägger till vänster parantes (() i mall.
  • **RP** - lägger till höger parantes ()) i mall.
 • Mall-taggar - Lagt till nya modifikatorer:

  • ##GETLINES(X)## - Tar de första X raderna från strängen.
  • ##REMOVELINES(X)## - Tar bort de första X raderna från strängen.
 • NOS-Så: Sätt värde på datumfält - Stödjer nu att värde sätts via mall-taggar.

3.3.31

2017-09-05 #4456

Buggfixar

 • Mall-taggar - Åtgärdat bugg i modifikatorn ##REMOVEALLTO##.