Avancerat

Generellt

Här listas avancerade inställningar för Mina sidor och Externa användare.

Extern inloggning

Extern inloggning är en länk som används för att ge användaren möjligheten att logga in.

För att tillåta extern inloggning så måste du sätta igång Mina sidor i systemets inställningar och även inne på ärendetypens inställningar ha påslaget konto på den identitetstyp (röstning, kommentera, registrering eller vy) du vill använda för användaridentifiering. När alla dessa krav är uppfyllda går det att använda en speciell länk för att komma åt externa inloggningen.

Det finns två sätt att skriva länken på och det är med ett vy-namn eller utan ett vy-namn.

~/MyPagesLogin.aspx?MatterTypeID=2&IDType=commenting

~/MyPagesLogin.aspx?MatterTypeID=2&IDType=registration&ViewName=testVy
Parametrar Beskrivning
MatterTypeID Är ärendetypens id som användaren ska loggas in emot.
IDType Är vilken identitetstyp du vill använda och ta identitetsinställningar ifrån. Det finns tre olika identitetstyper du kan använda. voting(röstning), commenting(kommentera) och registration(registrering). Hämtar identitetsinställningar ifrån konto.
ViewName Är om du vill ha inställningar ifrån en speciell vy. Om ViewName ska vara med så måste identitetstypen vara registration.

Information

Viktigt att konto är aktiverat på den identitetstyp du vill använda men även för vyn så måste konto vara aktiverat för att använda vyns inställningar. Är röstning aktiverat på ärendetypen och konto på registrering är aktiverat så kommer dessa inställningar användas före vyns.