Mina underskrifter

Sidan för underskrifter listar ärenden på ett liknande sätt som Mina ärenden men istället för skapade ärenden listas andras ärenden som användaren har skrivit på. Ärendena är grupperade på ärendetyp och går att öppna till en detaljerad presentation av ärendet.

Exempel på mina underskrifter